Onze doelstelling

Het PEON heeft drie doelstellingen.

  1. Wij stimuleren het evangelisch onderwijs in Nederland.
    • We ondersteunen de bij ons platform aangesloten scholen in het ontwikkelen van hun kwaliteit en identiteit.
    • We begeleiden nieuwe initiatieven om een evangelische school te stichten of te worden.
  2. Wij vertegenwoordigen de evangelische scholen in overleggen op landelijk- of bestuursniveau.
  3. Wij ondersteunen de besturen van de bij ons platform aangesloten scholen in de uitoefening van hun taken en in de onderlinge samenwerking.