PEON – Directieoverleg

PEON – Directieoverleg
De directies van de scholen die aangesloten zijn bij het PEON hebben een zestal keren per jaar een integraal overleg. Dit vindt plaats op een van de aangesloten scholen. Doel van dit overleg is het vormgeven van Evangelisch onderwijs, professionalisering, stimuleren van samenwerking en overleg, intervisie en consultatie. De directeuren laten zich naar behoefte ondersteunen door de volgende organisaties:

  • AVS – Algemene Vereniging van Schoolleiders;
  • PO-Raad;
  • Onderwijsconsultancy – Van Beekveld en Terpstra;
  • Concent – Personele en financiële onderwijsdienstverlening;
  • Concent – Juridische dienstverlening;
  • PuzzelMij – Jelle Admiraal Onderwijsadviesbureau;
  • Etc.

PEON Inspiratiedag Evangelisch Onderwijs Nederland
Eenmaal per jaar organiseren enkele directeuren een inspiratiedag voor het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel van alle evangelische scholen. Doel van deze inspiratiedag is geestelijke input, ontspanning, opbouw en inspiratie voor de teamleden. De dag wordt gestart met een tijd van aanbidding. Daarna volgt een spreker die het dagthema inleidt. Later op de dag volgen workshops en andere activiteiten. Het geheel wordt afgesloten met een ‘Afterparty’.

PEON Tweedaagse Conferentie
Jaarlijks organiseren enkele directeuren een tweedaagse conferentie voor besturen en directies van PEON scholen; uiteraard zijn ook andere belangstellenden welkom. Doelen van deze conferenties zijn nadenken over identiteitsgerelateerde en beleidsmatige onderwerpen, ontmoeting en aanbidding.