EBS De Fontein

EBS De Fontein – Voor een sprankelend leven!

Vanuit Gods liefde kinderen onderwijzen en begeleiden in hun  cognitieve  ontwikkeling  en   persoonlijke  groei  naar  eigen  verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en goede sociale vaardigheid. Dat is wat we op De Fontein willen en doen. Daarom bieden we een veilige omgeving waar ruimte is voor zorg en persoonlijke aandacht.

Het onderwijs op EBS De Fontein rust op zeven pijlers.

Fundament in Christus

De basis van onze evangelische basisschool is Gods Woord, de Bijbel als brief van God aan de mensen. Dat is als het ware de handleiding voor ons leven, een sprankelend leven.

Originaliteit van het kind

God maakte elk kind als een uniek persoon. In ons onderwijs hebben wij oog en oor voor Gods plan met elk kind. Het belang van het kind staat centraal, elk met zijn eigen van God gegeven gaven en talenten.

Naaste liefhebben

Naast het eerste gebod om God lief te hebben boven alles,  leren we vanuit het tweede gebod: “Heb je naaste lief als jezelf”, onze leerlingen op een positieve manier om te gaan met andere kinderen, ouders en leerkrachten. Kernbegrippen hierbij zijn respect, sociale en maatschappelijke betrokkenheid, zelfvertrouwen en waardering.

Talenten ontwikkelen

Ieder kind ontwikkelt talenten op zijn eigen niveau. Ieder kind mag ontdekken hoe mooi God hem of haar heeft gemaakt.

Excellente leerkrachten
De leerkrachten hebben een lerende houding. Ze willen graag ook zelf blijven leren. Ze leren daarbij met en van elkaar. Dit is een doorlopend proces.

Inspirerend leiderschap

Bestuur, directie en leerkrachten geven inspirerend leiding vanuit hun levende relatie met Jezus Christus. Zelfreflectie, betrokkenheid, eerlijkheid en openheid zijn daarbij kernwaarden.

Nieuwsgierig leren

Samen met de kinderen verwonderen we ons over de prachtige dingen om ons heen. En we laten ze ontdekken wat ze daarvan en daarover kunnen leren.

TERUG