EBS De Rots

Ebs de Rots is gevestigd in Ede. In augustus openden wij de deuren voor 23 leerlingen. Na 4 bestaansjaren is dat aantal gegroeid naar ruim 180 leerlingen. De inspectie basisonderwijs verleende ons een jaar geleden het basisarrangement en prees het pedagogisch klimaat. Ons fundament is het verlossende werk van de Here Jezus en de pijlers op dat fundament zijn: zelfstandigheid, kwaliteit en veiligheid. Ieder kind is een wonder, een schepsel van God, waardevol en bijzonder! Dat is richting gevend voor onze omgang met het kind en het bepaalt de inrichting van ons onderwijs.

TERUG