Ebs Eden

De naam Eden is gekozen voor onze school omdat God, de Bedenker en Maker van alles, begon met de mens in de hof van Eden. God laat zich zien als een goede God die relatie wil met mensen. Hij wandelde immers met Adam en Eva in de hof van Eden. Door de kruisdood en opstanding van de Here Jezus en de komst van de Heilige Geest kunnen wij weer een relatie hebben met God en met Hem wandelen.
Ons verlangen is dat de kinderen, naast het opdoen van kennis, leren een relatie met God en elkaar te hebben zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft. Dat kinderen in hun verdere leven aangesloten zijn op de Onderwijzer Zelf.

TERUG