EBS online

We zijn een kleurrijke en bruisende school en staan midden in de samenleving. We willen een open en uitnodigende school zijn, een warme en vriendelijke sfeer uitstralen. Onze naam “Online” heeft een diepere betekenis. We willen voortdurend in contact staan met God en een nieuwe generatie jonge mensen op voeden bij het evangelie van de Here Jezus Christus.

TERUG