Passie Rotterdam (VO)

Het onderwijs op de Passie is betrokken en uitdagend. Op de Passie is er aandacht voor iedere leerling. Iedereen is uniek en op zoek naar een eigen bestemming. Bij ons krijgt de leerling daarom ruimte om zelf keuzes te maken. Ons onderwijs biedt mogelijkheden om kennis te verdiepen of eigen accenten te leggen. Docenten scheppen daarbij een klimaat waarin alle leerlingen tot hun bestemming kunnen komen en maximale resultaten kunnen halen. Toch zijn er soms belemmeringen waardoor dat niet lukt. Samen met de leerling en zijn ouders zoeken we dan naar oplossingen. Dat kan betekenen dat we extra begeleiding organiseren of dat een leerling deel gaat nemen aan een plusprogramma. Docenten geven gevarieerd les. Door gebruik te maken van diverse werkvormen, worden de verschillende leerstijlen van leerlingen aangesproken.

TERUG