ECBS Wilhelminaschool

Wij zijn een kleinschalig en sfeervol kindcentrum met basisschool, kinderopvang en peuter+groep, buitenschoolse opvang, spelotheek en bibliotheek, zorg- en adviesloket voor gezin en opvoeding. De Wilhelminaschool vormt – naast de gezinssituatie – een belangrijke basis voor het leven van haar leerlingen.

Die basis bestaat uit de verstandelijke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, maar met name ook de geestelijke ontwikkeling. De Wilhelminaschool wil onderwijs geven vanuit de basis: God. We bereiden de leerlingen voor op het leven in de maatschappij, de daarbij voor het kind zo belangrijke waarden- en karaktervorming, én op een leven met God.

TERUG