Voor ouders

Jezus Christus Centraal
Evangelisch onderwijs staat voor Bijbelgetrouw onderwijs. Op evangelische scholen staat het evangelie van Jezus Christus centraal. Zijn boodschap verbindt God en mensen op een bijzondere manier: ‘Heb de Here God lief boven alles en dien Hem met je hele hart, je ziel en al je kracht. En heb je naaste lief als jezelf.’ De boodschap van Jezus inspireert ons in alle facetten van ons leven. Onze visie op kinderen, op de kwaliteit van het onderwijs en onze omgang met elkaar vloeien voort uit onze verbondenheid met God. Zo helpen wij bouwen aan een gezonde, verantwoordelijke samenleving.

Uitgangspunten
De belangrijkste uitgangspunten van Evangelisch onderwijs:

 1. We geloven in God de Vader, in zijn levende Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest;
 2. We geloven dat Jezus Christus uit liefde voor de mensen is gestorven voor de zonde van alle mensen;
 3. Door Jezus’ lijden, sterven en opstanding te geloven en persoonlijk te aanvaarden wordt de relatie tussen God en mens weer hersteld;
 4. We geloven dat Jezus Christus de enige weg tot verlossing is;
 5. We geloven dat de hele bijbel het door God geïnspireerde boek is. De bijbel vormt de leidraad voor ons persoonlijk geloof en ons dagelijks leven in de samenleving;
 6. We benadrukken de persoonlijke relatie met en afhankelijkheid van God;
 7. We onderschrijven de noodzaak om het evangelie van Jezus Christus uit te dragen in de samenleving.

Doelen van Evangelisch onderwijs

Wij geloven dat alles verweven is met de levende God, die zich bekendgemaakt heeft door de bijbel, de Heilige Geest en door Zijn Zoon Jezus Christus. In navolging daarvan vervullen leerkrachten een voorbeeldfunctie.

Onze doelen zijn:

 1. God wordt erkend en verheerlijkt als Schepper en Zingever;
 2. Onderwijs bieden van hoge kwaliteit;
 3. Leerlingen ontwikkelen een levensstijl in navolging van Jezus;
 4. Leerlingen groeien in een persoonlijke relatie met God, met elkaar en hun omgeving;
 5. Leerlingen worden voorbereid op deelname aan de samenleving;
 6. De gaven en talenten van onze leerlingen tot ontwikkeling brengen.