Zoek een school

"Me" will be used as the reference point to search from.

Loading location...

Store lists near you

 • EBS de Rank

  Distance: 2.54 Kilometers (Approx.)

  Sinds 17 augustus 1998 is EBS De Rank de school voor evangelisch basisonderwijs voor Arnhem en omgeving. Met overtuiging en enthousiast werken we als bestuur, directie en leerkrachten aan een school waar kinderen met plezier naar toe gaan, zich veilig voelen, weten dat ze gezien en gehoord worden, geliefd zijn en waar ze elke dag mogen leren! We zijn een relatief kleine basisschool. In schooljaar 2014-2015 starten we met 115 kinderen op school. Door nieuwe instroom in de kleutergroep en door zgn. zij-instroom in hogere groepen, groeien we dit jaar naar ongeveer 125 kinderen.

  www.ebs-derank.nl

  Category: Basis onderwijs

  Phone: 026 - 389 02 47

  Mobile:

  Fax:

 • EBS de Rots

  Distance: 20.95 Kilometers (Approx.)

  Ebs de Rots is gevestigd in Ede. In augustus openden wij de deuren voor 23 leerlingen. Na 4 bestaansjaren is dat aantal gegroeid naar ruim 180 leerlingen. De inspectie basisonderwijs verleende ons een jaar geleden het basisarrangement en prees het pedagogisch klimaat. Ons fundament is het verlossende werk van de Here Jezus en de pijlers op dat fundament zijn: zelfstandigheid, kwaliteit en veiligheid. Ieder kind is een wonder, een schepsel van God, waardevol en bijzonder! Dat is richting gevend voor onze omgang met het kind en het bepaalt de inrichting van ons onderwijs.

  www.ebsderots.nl

  Category: Basis onderwijs

  Phone: 0318-647309

  Mobile:

  Fax:

 • ECBS Wilhelminaschool

  Distance: 25.93 Kilometers (Approx.)

  Wij zijn een kleinschalig en sfeervol kindcentrum met basisschool, kinderopvang en peuter+groep, buitenschoolse opvang, spelotheek en bibliotheek, zorg- en adviesloket voor gezin en opvoeding. De Wilhelminaschool vormt – naast de gezinssituatie – een belangrijke basis voor het leven van haar leerlingen. Die basis bestaat uit de verstandelijke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, maar met name ook de geestelijke ontwikkeling. De Wilhelminaschool wil onderwijs geven vanuit de basis: God. We bereiden de leerlingen voor op het leven in de maatschappij, de daarbij voor het kind zo belangrijke waarden- en karaktervorming, én op een leven met God.

  info@wilhelminabasisschool.nl

  www.wilhelminabasisschool.nl

  Category: Basis onderwijs

  Phone: 0314 – 32 33 84

  Mobile:

  Fax: