Zoek een school

"Me" will be used as the reference point to search from.

Loading location...

Store lists near you

 • EBS de Rots

  Distance: 6.94 Kilometers (Approx.)

  Ebs de Rots is gevestigd in Ede. In augustus openden wij de deuren voor 23 leerlingen. Na 4 bestaansjaren is dat aantal gegroeid naar ruim 180 leerlingen. De inspectie basisonderwijs verleende ons een jaar geleden het basisarrangement en prees het pedagogisch klimaat. Ons fundament is het verlossende werk van de Here Jezus en de pijlers op dat fundament zijn: zelfstandigheid, kwaliteit en veiligheid. Ieder kind is een wonder, een schepsel van God, waardevol en bijzonder! Dat is richting gevend voor onze omgang met het kind en het bepaalt de inrichting van ons onderwijs.

  www.ebsderots.nl

  Category: Basis onderwijs

  Phone: 0318-647309

  Mobile:

  Fax:

 • EBS de Rank

  Distance: 16.73 Kilometers (Approx.)

  Sinds 17 augustus 1998 is EBS De Rank de school voor evangelisch basisonderwijs voor Arnhem en omgeving. Met overtuiging en enthousiast werken we als bestuur, directie en leerkrachten aan een school waar kinderen met plezier naar toe gaan, zich veilig voelen, weten dat ze gezien en gehoord worden, geliefd zijn en waar ze elke dag mogen leren! We zijn een relatief kleine basisschool. In schooljaar 2014-2015 starten we met 115 kinderen op school. Door nieuwe instroom in de kleutergroep en door zgn. zij-instroom in hogere groepen, groeien we dit jaar naar ongeveer 125 kinderen.

  www.ebs-derank.nl

  Category: Basis onderwijs

  Phone: 026 - 389 02 47

  Mobile:

  Fax:

 • EBS De Parel

  Distance: 27.76 Kilometers (Approx.)

  Welkom op de website van EBS De Parel. Wij zijn de Evangelische basisschool van Amersfoort. Sinds 2011 zijn wij gevestigd in de wijk Kruiskamp, net ten noorden van het centrum. Ons motto is: Ieder kind geliefd, gezien, gekend! Op De Parel geven we onderwijs van hart tot hart. Ons geloof in Jezus Christus – Gods Zoon – staat de hele dag centraal. Wij geven onderwijs vanuit onze christelijke identiteit. Dat betekent ook dat we werken met als basis de uniciteit van ieder kind, het doorgeven van de liefde van God en het met respect kijken naar Zijn schepping. We maken kinderen actief bewust van hun relatie met God, andere mensen, de natuur en zichzelf.

  www.ebsdeparel.nl

  Category: Basis onderwijs

  Phone: 033-7370305

  Mobile:

  Fax: